Sterilization, the investigative standard established by prosecutor Edvin Kondili that must be followed by SPAK

2023-08-18 20:56:49Fokus SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
Prosecutor of SPAK, Edvin Kondili

Note: The principle of presumption of innocence is one of the essential principles in an investigative and judicial process, with the aim of not prejudicing the accused persons, who in all cases until a final decision of the courts must be protected from lynching media and public.

This principle is sanctioned in the Constitution of Albania, in the European Convention of Human Rights and is respected by the decisions of the Strasbourg Court until the moment it collides with the principle of transparency.

This is where the skill and ability of the prosecutors comes in to find a balance, where on the one hand they provide transparency through official announcements on sensitive issues for the citizens and on the other hand they avoid the public lynching of the persons under investigation before the court has its say. with a final decision.

But how are these principles applied by SPAK prosecutors in Albania? The official notices of the special prosecution do not follow the same standard. The last case, that of the sterilization file that is being investigated by the prosecutor Edvin Kondilli, respects the principle of presumption of innocence, brings out the accused with initials in accordance with the best practices and standards of the European courts with the aim of avoiding public lynching for the accused , but on the other hand it also offers transparency to the public.

This standard is not followed by all special prosecutors. A good part of the announcements, if not the most part, reveal the names of the accused persons, regardless of what their crime may be, the distribution of rice packages for the purchase of votes is also mentioned.

Extracting their identities and other complete data automatically makes them subjects of media and public lynching. In this case, the media and the public take on the role of justice and in most cases hold a public trial by declaring them guilty.

All this, according to a multitude of decisions of the Strasbourg Court and Article 278 of the Human Rights Convention is an open violation. In this regard, prosecutor Edvin Kondolli is setting a standard that all other prosecutors should follow as soon as possible.

Standardi në ruajtjen e anonimatit të të akuzuarve para se ata të shpallen fajtorë është njëra anë në dosjen e sterilizimit. Ana tjetër është hetimi profesional i saj, vetëpërmbajtja e prokurorit Kondilli për të mos kërkuar fajtorë aty ku nuk ka, as për të ofruar koka turku.

Dosja mund të konsiderohet ndër më delikatet në duart e SPAK, sepse bëhet fjalë për sektor jetik, atë të shëndetësisë dhe sepse të përfshirë janë intelektualë, që me një vendim të gabuar SPAK mund t’i shndërrojë nga njerëz me kontribute në shënjestër të linçimit publik, pavarësisht se në fund të procesit gjykata mund t’i vlerësojë të pafajshëm.

Veç kësaj, hetimi ka marrë parasysh jo vetëm kostot e koncesionit, por edhe përfitimet duke vënë në peshore nga njëra anë nevojën për të luftuar korrupsionin, që është një prej dy misioneve kryesore të SPAK dhe nga ana tjetër dhe nga ana tjetër domosdoshmërinë e këtij procesi në shëndetësi.

Ky është standardi që ka vendosur prokurori Edvin Kondilli, që shkon ndesh me standardet e ndjekura nga prokurorë të tjerë, ku njerëz janë marrë e plasur në qeli natën, pa u marrë në pyetje, mbahen me akuza tjetër për tjetër, shpiken terma juridikë që nuk gjenden në legjislacion e të tjera veprime e vendime që shkelin rëndë të drejtat e njeriut.

©Copyright Vox News

This article is exclusive to Vox News, it is copyrighted according to Law No. 35/2016, "On copyright and related rights". The article can be republished by other media only by citing Vox News and placing the source link at the end, otherwise any violator will be held responsible according to Article 178 of Law No. 35/2016

Video