Confession Room

"Dhoma e rrëfimit" do të jetë një kënd ku do të flasim, dëgjojmë, por edhe do të reflektojmë mbi ato çka shohim dhe mësojmë çdo ditë. Do të tregojmë histori suksesi, eksperienca pozitive dhe jo. Do të ftojmë personazhe të njohur e të panjohur që të ndajnë me ne copëza nga jeta e tyre.

Video