The photo of Ilir Shtufi/ Constructions, tenders and energy parks in the last 4 years, whose money is being laundered?!

2023-08-11 19:23:08Investigim SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
In the background: Sali and Shkëlzen Berisha

Ilir Shtufi, whose name has recently emerged regarding the 64-storey Berishaj tower after the Opera Theatre, is the owner or co-owner of a large number of companies that have won numerous tenders in recent years.

For the past two years, Ilir Shtufi has rented the villa to Shkëlzen Berisha at a symbolic price.

Shtuf companies have benefited considerable amounts in reconstruction tenders, other tenders, construction permits and permits for photovoltaic parks.

Below is a list of companies where Shtufi is the owner or co-owner and tenders won by him.

Illyrian Shtuf Companies

1 – On 05.02.2002 was established and registered the company "Ferro Beton & Construction CO" with the associates Ilir Shtufin of Mark Lulin, each of which owns 50 percent of the capital quotas.

2 – Nova Construction - 2012 Shpk is owned by Ilir Shtufi, who is a partner of a quota to the extent of 91% of the capital value of this. The latter is a company founded on 03.12.2012.

3 – On 13.09.2014 was established the company "LTD Co" ltd shpk. The associates in this society are Ilir Shtufi in the amount of 10%, Lucjano Koceku in the measure 40% and Kujtim Shtufi in the amount of 50%.

4 – On 05.06.2017 was established the company "RTS". The associates in this society are Ilir Shtufi in the amount of 70% and Isuf Berberaj in the amount of 30%.

5 – On 25.01.2018 was established the company "NTSP" sh.p.k. And on 26.01.2018, the company is registered in the NCB. The address is the street of the village of Tren, Km. 1, Fotovoltaik Park, Bilisht, Korca. Initially, the only partner of the company was Jorge Edmund Jeha.

6 – On 25.04.2019 was established the company "Investment and Development Albania" shpk and on 03.05.2019 the company was registered in the KBC. The associates of the society are Gerian Kuka in the measure of 30%, Agim Zeqo in the measure 40% and Ilir Shtufi in the measure of 30%.

7 – On 09.08.2019 was founded the company "ERNI SOLAR". The only partner of the company since its founding is Ilir Shtufi.

8 – On 13.08.2019 was established the company "KORÇA PHOTOVOLTAIC PARK" sh.p.k. The only founding partner of the company was Ilir Shtufi, but through the contract of the sale of quotas with no. 2391 Rep., No. 911 kol., dated 22.05.2021, the latter decided to transfer 40 percent of the capital quotas to Luciano Kocek.

9 – On 14.08.2019 was established the company "SUN BEAT SYSTEM" sh.p.k. Initially, the only partner of the company was Ilir Shtufi. Currently the company's administrator is Edmond Zalla.

10 – On 07.02.2020 was founded the company "DELVINA SYSTEM SOLAR". The only partner of the founding company Illyrian Shtufi. With the sales contract of quotas with No. 2648 Rep., No. 704 kol., 45 percent of capital quotas have been transferred to the ownership of Jorge Edmund Jeha. Currently the administrator of the company is Ilir Shtufi.

11 – On 05.06.2020 was established the company "GREEN ENERGY BILISHTI" sh.p.k. The founding associates of the company were Ilir Shtufi and Jorge Jeha, but through the contract of sale dated 16.10.2020, Jorge Jeha transferred 55 percent of the capital allowa he owned to the buyer Ilir Shtufi.

12 – Më datë 05.06.2020 është themeluar shoqëria “TREN SUN SYSTEM” sh.p.k. Ortakë themelues të shoqërisë kanë qenë Ilir Shtufi dhe Jorge Jeha, por përmes kontratës së shitjes të datës 19.10.2020, Jorge Jeha transferoi 50 për qind të kuotave të kapitalit që zotëronte tek blerësi Ilir Shtufi.

13 – Më datë 26.11.2021 është themeluar shoqëria “AK Solar” sh.p.k. Ortak i vetëm i shoqërisë qysh prej themelimit është Ilir Shtufi.

14 – Më datë 20.09.2022 është themeluar shoqëria “Alb Energy Trade”. Ortak i vetëm i shoqërisë qysh prej themelimit është Ilir Shtufi.

15 – Ilir Shtufi është ortak i një kuote në masën e 50% të vlerës së kapitalit të shoqërisë “Ferro Beton & Construction CO” sh.p.k. të themeluar më 05.02.2002

Tendera publikë të fituar me rindërtimin

1 – Mes datës 29.07.2020 dhe datës 20.07.2023, shoqëria “Nova Construction – 2012” dhe shoqëria “Ferro Beton & Construction”, së bashku ose me shoqëri të tjera, kanë përfituar të paktën një vlerë prej 10,872,012,467 LEKË ose rreth 104,538,581 EUR nga buxheti i shtetit përmes të paktën 20 procedurave të prokurimit publik. 16 nga procedurat me vlerë totale 8,441,904,703 lekë (afro 84,000,000 EUR) lidhen me projekte rindërtimi për shkak të tërmetit në kohën kur Arben Ahmetaj ka qenë Ministër Rindërtimi.

1 – “Nova Construction – 2012” sh.p.k., “ANTE Group” dhe “Inerti” kanë fituar procedurën e prokurimit publik për rindërtimin e objekteve arsimore në Durrës me vlerë 281,400,000 lekë.

2 – “Nova Construction – 2012” sh.p.k. dhe “ANTE Group” kanë fituar tender rindërtimi apartamentesh në Fushë Krujë me vlerë 377,050,145 lekë.

4 – Tjetër tender i fituar në Tiranë ka të bëjë me ‘Hartimin e projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 15A te ‘5 Maji’” me vlerë 573,665,006 lekë pa TVSH.

5 – Në kuadër të rindërtimit “Nova Construction – 2012” sh.p.k. dhe “Alesio – 2014” sh.p.k. kanë fituar tender për ndërtimin e godinës 15A/2 te ‘5 Maji’ me vlerë 279,000,000 lekë pa TVSH.

6 – Tender tjetër për rindërtimin është fituar në Durrës, për rikonstruksionin e palateve në disa lagje. Tenderi me vlerë 134,561,020 lekë është fituar nga “Ante Group”. “Inerti” dhe “Nova Construction 2012” shpk.

7 – Më 27.10.2020, “Ante Group”. “Inerti” dhe “Nova Construction 2012” shpk kanë fituar tender në Tiranë në kuadër të rindërtimit me vlerë 306,626,623 lekë.

8 – Më 10.02.2021, “Nova Construction” dhe “Ferro beton & Construction co” kanë fituar tender rindërtimi në Durrës me vlerë 250,024,024 lekë.

9 – Më 19.01.2021, “Ante Group” dhe “Ferro Beton & Construction co” shpk janë shpallur fituese të një tenderi me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, për rindërtimin në Fushë Krujë me vlerë 377,050,145 lekë.

10 – Më 16.02.2021, ‘Nova Construction” dhe “Ferro Beton & Construction co” shpk janë shpallur fituese të një projekti rindërtimi në Lezhë për shkollën “At Zef Pllumbi” me vlerë 220,367,980 lekë.

11 – Më 16.03.2021, ‘Ante Group” dhe “Ferro Beton & Construction co” kanë fituar tender nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit për rindërtimin e pallateve në Valias me vlerë kontrate 656,970,000 lekë.

12 – Më 02.03.2021, “Inerti” dhe “Ferro Beton & Construction co” shpk kanë fituar tender në Tiranë për ndërtimin e e një godine në Kominbat me vlerë 520,194,114 lekë.

13 – Më 21.04.2021, “Ante Group” dhe “Ferro Beton & Construction co” kanë fituar tender rindërtimi me Fondin Shqiptar të Zhvillimit me vlerë 898,673,298 lekë.

14 – Më 23.06.2021, “Ante Group” dhe “Nova Construction 2012” kanë fituar tender rindërtimit me Drejtorinë e Policisë së Shtetit për “Rikonstruksion i objekteve të ish-Repartit RENEA” me vlerë 259,769,626 lekë.

15 – Më 13.04.2022, “Ante Group” dhe “Nova Construction 2012” shpk kanë fituar tender në Kamëz për “Rindërtimi i shkollës 9 vjeçare “Halit Coka” me vlerë 435,807,824 lekë.

Totali i shumës së fituar nga tenderat: 5,571,159,805 lekë

Tendera të tjerë

1 – “Euroteorema Peqin”, “PE VLA KU” dhe “Nova Construction – 2012” fitojnë tender për ndërtimin e Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 4 me vleerë ”, 1,991,017,847 lekë.

2 – “Nova Construction – 2012” sh.p.k. dhe “ANTE Group” fitojnë tender për ndërtimin e Terminalit Verior të Transportit Publik, Tiranë me vlerë 723,315,114 lekë.

3 – “Ferro Beton & Construction” si pjesë e bashkimi ekonomik “Inerti” fiton tender ndërtimin e rrugëve pedonales dhe rrugëve të brendshme të zones 4 dhe 8, “5 Maji” me vlerë 409,913,598 lekë.

4 – “Ante Group”, “Ales Construction” dhe “Nova Construction 2012” fitojnë tender në Bashkinë Tiranë për ndërtimin e rrugëve kryesore të zonës 4 dhe 8,  “5 Maji” me vlerë 469,804,452 lekë.

5 – Në dhjetor të vitit 2022, “Ante Group”, “Ferro Beton Construction co” shpk dhe “Bilgin Taahhut Insaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret LTD” kanë fituar projektin me Autoritetin Rrugor Shqiptar për “Sistemimin dhe rivitalizimin e skarpatave në Shkallën e Tujanit” me vlerë 1,112,810,700 lekë.

6 – Më 20.07.2023, ‘Ferro Beton & Construction co” shpk dhe “Encoal” shpk fitojnë tender për ndertimin e N/Stacionit të ri Fier 2 me vlerë 593,981,950 lekë.

Totali i shumës së fituar nga tenderat:  5,300,843,661 lekë

Leje ndërtimi

1 – Me 10.11.2017 Nova construction 2012 ka përfituar një leje ndërtimi në Rrugën e Kavajës në bashkinë Tiranë ku zhvillues është kjo shoqëri së bashku me shoqërinë “Tirana 1 Konstruksion” për Godinë polifunksionale 2, 4, 16 dhe 25 kate Garden Building. Ndërkohë me datë 14.12.2022 kësaj leje i është shtyrë afati.

2 – Me 23.10.2019 kompania Nova ka marrë leje për godinë polifunksionale 13 katë mbitokë dhe 3 kate nëntokë në rrugën Mine Peza Tiranë, kjo shoqëri është në cilësinë e zhvilluesit.

3 – Me 17.03.2021 kompania Nova ka marrë leje për objektin godinë banimi, hoteleri dhe shërbimesh 16 dhe 17 kate me 5 kate nëntokë, në rrugën Medar Shtylla.

4 – Me 27.07.2022 kompania Nova bashkë me LTD Co kanë marrë leje ndërtimi për objektin godinë banimi shërbimi dhe hoteleri 1-4 dhe 8-16 kate dhe me 4 kate nëntokë në rrugën Dritan Hoxha.

5 – Me 08.03.2023 kompania Nova ka marrë leje për godinë multifunksionale shërbime, hoteleri dhe banimi në Rrugën e Barrikadave.

6 – Me 01.02.2023 Investment and Development Albania, në pronësi të Gerian Kuka, Ilir Shtufi dhe Agim Zeqo ka marrë nga Komiteti i Investimeve Strategjike, statusin e investitorit strategjik për projektin “Green House Korça Resort”.

Parqe dhe projekte fotovoltaike

Disa nga shoqëritë ku Ilir Shtufi është bashkëpronar kanë përfituar licenca në fushën e energjisë dhe projekteve fotovoltaike

1 – AK Solar ka përfituar licenca për projekte fotovoltaik në Bashkinë Bilisht, Bashkinë Sarandë, Bashkinë Fier

2 – Alb Energy Trade

3 – Delvina System Solar

4 – Erni Solar

5 – Green Energy Bilisht

6 – Korca Photovoltaic Park

7 – NTSP

8 – RTS

9 – Sun Beat Systems

10 – Tren Sun Systems

/Hashtag.al

Video