Evis Kushi's instruction to reduce the number of students in classes hides the massive depopulation in recent years

2023-07-18 15:33:06Investigim SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
Evis Kushi

The Ministry of Education issued an instruction, according to which the number of students in classes is reduced from 35 to 30 for gymnasiums and vocational schools and from 25 to 20 for collective classes.

The order made public by Minister Evis Kushi is presented to the citizens as a result of investments in infrastructure, logistics, increasing the number of teachers and others and others. However, the instruction tends to hide a bitter truth in itself, the decrease in the number of students due to the decrease in the number of births and emigration.

In the first years of the transition, up to 1994-1995, about 77,000 students were enrolled in first grade per year. But from year to year this number has fallen rapidly due to high immigration and declining birth rates.

In the 2022-2023 school year, only 29 thousand children started the first grade, 2.6 times less than two decades ago and about 4 percent lower than a year ago. Education experts claim that this number would be even lower if the Ministry of Education had not lowered the age criteria for admission to first grade to six years.

The decline is stronger for secondary schools. According to the data of the Ministry of Education, for the school year 2022-2023, about 28,000 students were enrolled in the 10th grade, while last year this number was about 31,000, marking a decrease of almost 10 percent. The biggest drop in this age group is, among other things, dedicated to the high emigration of young minors.

The official INSTAT data show that there were 278,000 students enrolled in 9-year education in 2021 with an annual decrease of 3 percent, while in 10 years the decrease was 34 percent. Yes, according to INSTAT, last academic year, about 103 thousand students were enrolled in secondary education with an annual decrease of 4.1 percent and 31 percent less than in 2020.

Në total, në vitin 2021 ishin rreth 383 mijë nxënës të regjistruar në arsimin parauniversitar, sipas INSTAT, pothuajse përgjysmim në raport me vitin 1991, kur shifra ishte rreth 687 mijë.

Sistemi arsimor para-universitar po preket rëndë nga flukset e larta të emigracionit në mosha të reja. Në vitin 2021 u regjistrua dhe niveli më i lartë i të larguarve neto nga vendi në një dekadë, me gati 33 mijë persona që ikën pa kthim. Ritmet e ikjes u përshpejtuan ndjeshëm pas frenimin në periudhën e pandemisë, në 2020-n.

Popullsia e Shqipërisë filloi të ulet që nga viti 1990, si pasojë e një emigracioni masiv. INSTAT vlerëson se gjatë viteve 2011-2021 vlerësohet se mesatarisht 42 mijë persona emigruan çdo vit. Sipas anketave të INSTAT arsyet kryesore për emigracionin kanë të bëjnë me mundësi më të mira për punë, arsim dhe kujdes shëndetësor. Grup-mosha e popullsisë 0-14 vjeç ka rënë nga 21,6 për qind në vitin 2011 në 16,3 për qind në 2022. Këtu ka ndikuar edhe rënia e lindjeve.

Përveç emigracionit sistemi arsimor në qarqe është ndikuar rëndë edhe nga migrimi i brendshëm. Zhvendosja e popullsisë kryesisht në Tiranë dhe Durrës, dy qytetet e vetme që regjistrojnë prej vitesh shtim popullsie, ka ulur numrin e nxënësve në qarqe dhe rritur numrin e klasave kolektive, të cilat cenojnë cilësinë e mësimit.

Të dhënat zyrtare tregojnë se në 1 janar 2023 rezulton që rreth një e treta e popullsisë jeton në qarkun e Tiranës, qarku më i populluar në vend, ndjekur nga qarqet e Durrësit dhe Fierit, me rreth 10 për qind të popullsisë secili.

Qarku i Gjirokastrës ka përqindjen më të ulët të popullsisë, me rreth 2,0 për qind të popullsisë së përgjithshme, ndjekur nga qarku i Kukësit, i cili ka 2,6 për qind të popullsisë së përgjithshme. Vetëm qarku i Tiranës ka shënuan rritje të popullsisë për periudhën 2021-2022.

©Copyright Vox News

This article is exclusive to Vox News, it is copyrighted according to Law No. 35/2016, "On copyright and related rights". The article can be republished by other media only by citing Vox News and placing the source link at the end, otherwise any violator will be held responsible according to Article 178 of Law No. 35/2016.

Video