NAMES / Illegal immigrant trafficking, these are the police officers who were arrested today

2024-04-12 17:08:29Aktualitet SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
SPAK

A nationwide operation was launched today, for the identification and detention of persons who provide assistance for illegal border crossing, or for members of structured criminal groups.

There are also police officers among those arrested. They are: Commissioner Altin Hasani, Specialist for the Sector for Foreigners in the Department for Borders and Migration in DPPSH.

Commissioner Edmond Barha, Head of the Section for irregular migration at the Border and Migration Directorate in Tirana.

As for Inspector Ariel Hoxha, a police officer in the Rinas Border Police Command, a security measure of 'house arrest' was imposed.

And obligation to appear Inspector EH police officer in Kom Pol Finitare Rinas.

SPAK notice: 

The Special Prosecutor's Office against Corruption and Organized Crime, within the framework of the investigations carried out in connection with criminal proceedings no. 188, of 2023, in cooperation with the Special Prosecutor's Office of the Republic of Kosovo, within the framework of the Joint Investigation Team, has requested the appointment of security measures in the Special Court of First Instance for Corruption and Organized Crime, which with its decision no. 37, dated 10.04.2024, has decided the appointment of coercive personal insurance measures:

- "Prison arrest", provided by Article 238, of the Code of Criminal Procedure, for 21 persons under investigation, who are organizers, leaders and members of the criminal group and employees of the Border and Migration Department at the General Directorate of the Police State at central and regional level;

- "House arrest", provided by article 237, of the Code of Criminal Procedure, for 3 persons under investigation;

- "Compulsion to appear before the judicial police" provided by article 234, of the Code of Criminal Procedure, for 2 persons under investigation,

who are suspected of committing the criminal offenses "Assistance for illegal crossing of borders", committed in the form of special cooperation, "Forgery of documents" committed in the form of special cooperation, "Structured criminal group", "Perpetration of criminal offenses by criminal organization or criminal group", "Active corruption of persons exercising public functions" and "Passive corruption of persons exercising public functions" provided by articles 298/2 and 28/4; 186/1 and 28/4; 333/a; 334/1 and 245/1/2 and 259/1/2 of the Criminal Code.

The investigations within this criminal proceeding were carried out in cooperation with the General Directorate of the State Police, as well as the structures of the National Bureau of Investigation (BKH).

Gjatë hetimit janë mbledhur e grumbulluar prova, nga ku rezulton se të paktën përgjatë vitit 2023-2024, në Shqipëri dy grupe kriminale kanë organizuar dhënien ndihmë për kalim të paligjshëm për shtetas të huaj që vijnë nga Bangladeshi, për qëllime të përfitimit material, veprimtari kriminale, e cila besohet të jetë e organizuar në nivel transnacional.

Agjencitë e ndërmjetësimit të punësimit, në bashkëpunim me shoqëri tregtare me objekt veprimtarie kryesisht fasonerie, me seli në Vlorë dhe në Durrës, kanë kryer aplikime për leje unike pune dhe më pas për pajisje me vizë të tipit “D”, për shtetas të huaj kryesisht nga shteti i Bangladeshit, sipas procedurave ligjore të parashikuar në ligjin nr. 108/2023 “Për të huajt”, dhe VKM-së nr. 858, datë 29.12.2021 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në Republikën e Shqipërisë”.

Këto procedura janë kryer në mënyrë fiktive, pasi qëllimi nuk ka qenë punësimi i tyre, por pajisja me vizë, në mënyrë që ata të mund të hynin lirshëm në territorin Shqiptar, për t’u larguar më pas, në mënyrë të paligjshme drejt vendeve të Bashkimit Evropian.

Gjatë aplikimeve për punësim dhe për vizë, janë paraqitur kontrata qeraje fiktive banimi, çertifikata profesionale dhe njohjes të gjuhëve të huaja të falsifikuara, dhe me ardhjen e këtyre shtetasve në Shqipëri, ata nuk kanë kryer deklarimin e tyre si punonjës, apo e kanë kryer këtë deklarim vetëm për pak kohë për të shmangur dyshimet.

Veprimtaria ka filluar të dokumentohet nga data 30.08.2023, ndërsa procedurat e aplikimit datojnë më parë në kohë, ku episodet e udhëtimit të këtyre shtetasve nga Emiratet e Bashkuara Arabe për në Shqipëri nëpërmjet Aeroportit të Rinasit janë të shumta, dhe veprimtaria kriminale është dokumentuar me anë të metodave të veçanta të hetimit, duke identifikuar dhe grumbulluar prova për administratorët e agjencive të ndërmjetësimit dhe ato pritëse të punësimit, personat pritës të tyre në Aeroportin e Rinasit, vendin e qëndrimit të tyre,  personat transportues të tyre dhe destinacionin përfundimtar të tyre, i cili në disa raste ka rezultuar dukshëm që ka qenë në drejtim të Kukësit për në Kosovë e Serbi.

Nga këto prova të grumbulluara, është arritur të provohet, se qëllimi i aplikimeve për punë dhe për vizë nuk është punësimi i tyre, por përdorimi i kësaj mënyre për të bërë të mundur futjen e tyre të ligjshme në territorin Shqiptar, duke e përdorur atë si një vend transit për të shkuar drejt vendeve të Bashkimit Evropian. 

Personat nën hetim provohet të kenë patur dijeni për këtë fakt, dhe kanë bashkëpunuar duke kryer veprime konkrete në funksion të arritjes së këtij qëllimi të përbashkët, duke patur role të caktuara dhe me qëllim përfitimi material, veprimtari – aktivitet i cili besohet të jetë tepër fitimprurës.

During the investigation, evidence was collected for police officers of the Department of Border and Migration at the General Directorate of the State Police, at the central and regional level, who facilitated and assisted the criminal group in the procedures for devices with type "D" visas. against the material benefit, or in not documenting and reporting during the controls that they had to exercise during their duty, as well as for police officers of the Rinas Police Station, who due to their duty have received irregular benefits in the form of monetary transfers from criminal group.

On the part of the structures of the General Directorate of the State Police, 24 personal security measures have been executed so far, for the persons under investigation, while for the other 2 persons under investigation, the relevant searches are being carried out.

During the checks, the items that served to commit the criminal offense, illegal items or items that constitute the product of the criminal offense, specifically 700,000 (seven hundred thousand) US Dollars, 400,000 (four hundred thousand) Euros, 4,000 (four thousand) Pounds were seized. , 520,000 Lek, 13 cars, 3 pistols, mobile devices and computer equipment, as well as various documents such as passports of foreign citizens, travel tickets, or documents containing notes of criminal groups, as well as other items of interest to the investigation.

Investigations continue regarding the execution of security measures for other persons under investigation, as well as the collection and securing of evidence for other persons involved in this criminal activity.

We thank the EU4FAST project for the support provided within the Joint Investigation Team.

Video