The Serbian Church prays for the terrorists killed in Banjska: They want to make us participants and expel us from Kosovo

2023-09-27 16:00:44Kosova&Bota SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
Serbian Orthodox Church

The Orthodox Church of Serbia has reacted to the terrorist attack in the north of Kosovo, praying for the three Serbs killed during the exchange of fire with the police.

The Serbian Church, calling it "Kosva and Metohija", says that it prays for peace between the Albanians and the Serbs of Kosovo, while adding that some people in Pristina, the world, but also in Belgrade, are trying to drag the Church into this conflict to realize her expulsion from Kosovo.

"We also remember that the Serbian Orthodox Church has always advocated, as it does now, that misunderstandings in Kosovo and Metohija be resolved peacefully and through dialogue, in order to achieve a peaceful coexistence of Serbs, Albanians and all other peoples living in this area", it is said, among other things, in the reaction.

The full reaction of the Serbian Church:

With great sorrow in our hearts, we ask the Savior to welcome in the Kingdom of Heaven all the Serbs and Albanians who suffered on September 24 in Banjska, Kosovo. We express our deepest condolences to the relatives of the victims and pray to the Holy Mother of God to comfort them.

We also invite believers to pray to God for all the victims, for God to grant peace to all, for the future of Serbs and Albanians in Kosovo and Metohija. We must know the simple truth of the Gospel that we cannot ask God for peace only for ourselves, but we must also pray for those with whom we live, our neighbors.

However, we regretfully note that many people from Pristina and the world, but also from Belgrade, with different ideologies, are trying to present the Serbian Orthodox Church as a participant, even in the culprits, conflicts and tragic events. The goal of those who want to drag the Church into tragic conflicts at any cost is to expel the Serbian Church and its believers from Kosovo and Metohia.

Prandaj, kujtojmë praninë e pandërprerë dhjetëshekullore të Dioqezës së Rashkës dhe Prizrenit në Kosovë e Metohi dhe më shumë se çdo gjë, se Kisha Ortodokse Serbe, me klerin, murgjit, murgeshat dhe besimtarët e saj, ka mbijetuar atje në të gjitha herë, në të gjitha kushtet, me gjithë persekutimet, vuajtjet dhe martirizimin më të tmerrshëm të murgjve, priftërinjve dhe besimtarëve, vetëm sepse ishin serbë ortodoksë, besnikë ndaj Krishtit dhe betimit të Kosovës.

Kujtojmë gjithashtu se Kisha Ortodokse Serbe gjithmonë ka avokuar, sikurse edhe tani, që keqkuptimet në Kosovë dhe Metohi të zgjidhen në mënyrë paqësore dhe përmes dialogut, në mënyrë që të arrihet një bashkëjetesë paqësore e serbëve, shqiptarëve dhe të gjithë popujve të tjerë që jetojnë në këtë zonë.

Vazhdojmë të lutemi dhe të mbështesim Peshkopin e Rashkës dhe Prizrenit Teodosije, meshtarët, murgjit, murgeshat dhe besimtarët.

Kisha Ortodokse Serbe shumë herë ka vënë në dukje politikën jashtëzakonisht të rrezikshme të imponuar nga autoritetet në Prishtinë, qëllimi i vetëm i të cilave është dëbimi i plotë i popullit serb dhe krijimi i një Kosove të vetme shqiptare (etnikisht-folëse).

Për këtë qëllim janë kryer sulme të panumërta ndaj faltoreve tona, ndaj popullit tonë, madje edhe ndaj fëmijëve serbë. Muajt e fundit janë arrestuar persona pa asnjë provë ose në bazë të provave të fabrikuara, është sekuestruar toka në pronësi të serbëve, me pak fjalë Kosova dhe Metohia është sot një vend, në të cilin nuk ka as liri e as jetë normale për serbët.

We send a message of unlimited fatherly love and care to our brothers and sisters in Kosovo and Metohija. The Serbian Church will continue to help you, its suffering but proud people in Kosovo and Metohija. We hope to be able to give you comfort, warmth and hope in these difficult days.

Finally, we emphasize that for the Serbian Orthodox Church, Kosovo and Metohija are an inseparable part of the state of Serbia. We support and encourage the continuation of peaceful dialogue in order to achieve peace and resolve vital issues for all who live in the province.

Video