The Port of Durrës project, one of the "strange business models": The company will be exempted from taxes, will sell the apartments in the air, bring in as many investors as it wants

2022-11-10 08:34:09Biznes SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
Durres Port Project

Two years of negotiations between the Albanian state and the investor from the Emirates that will bring the Durres Waterfront project have produced one of the strangest business models.

A project that creates for the investor the ideal conditions of an Albanian paradise that everyone would prefer to invest.

There will be no infrastructure tax, nor the part that should normally go to the social housing fund, there will be 812,000 square meters of land available for free construction, it will complete the procedures in an accelerated manner by establishing the "ready-to-use" all institutions, but above all, a comprehensive financing scheme is allowed.

There are at least five forms that the strategic investor will combine to ensure the value of 2 billion euros needed for the entire "Durrës Yachts & Marina" project, and the schemes used do not require any major financial commitment that in the first phase is 595 million euros.

First is the financing through the capital that the company directly involved in the Eagle Hills project has.

"Eagle Hills will submit to the Albanian government a certified statement of the bank account, where it is evidenced that the shareholder(s) or partner(s) directly or indirectly of Eagle Hills, keep in their accounts an amount that corresponds with thirty percent (30%) of the financing needed for the development of the square of phase 1 and then phase 2 and the letter(s) of intent signed by the shareholders/partner(s), that they are willing to invest this amount to finance the capital increase of phase 1 and phase 2 and the completion of the project" says the relation of the draft law of the agreement.

Practically, the company will have to prove that it has about 180 million euros for the project in this first phase, this figure is very minimal in relation to the total value of the project, only 9% of the declared total of the project.

Second, the investor is allowed to finance the debt contributed by, or on behalf of, Eagle Hills. This form remains unclear as to how the money put into the project will be controlled.

Thirdly, financing will be done through revenue and sales collected from customers by the strategic investor. Since the summer of this year, the company has been active, registering all customers who show interest through the website. They are contacted by the sales company giving the details.

“Monitor” mësoi nga persona të regjistruar se shprehja e interesit të vendos në një listë ku t’i bën propozimin përkatës për pronën e dëshiruar duke e kthyer këtë në një garë për të përfituar. Kjo lehtësi në skemën e aplikuar ku paratë arkëtohen paraprakisht kur ende projekti s’ka nisur i garanton likuiditet por edhe siguri investitorit për tu mbështetur edhe tek financimi nga insitucionet financiare që është forma e katërt e financimit. Përmes tokës që e ka të falur nga shteti, kompania ka garancinë e nevojshme për të marrë çfarëdolloj kredie.

E pesta është ajo e investimeve nga investitorë palë e tretë, të organizuara nga Eagle Hills-i. Pra kompania, ndonësë është paraqitur si investitorë ka të drejtë të fusë në projekt sa investitorë që të dojë.

Ajo që e bën edhe më të favorshme marrëveshjen për investitorin është shuma modeste që do ti paguajë shtetit çdo vit që do të jetë sa 2 për qind e xhiros vjetore të Marinës. Në këtë rast nëse flasim vetëm për portin e jahteve dhe elementët e tjerë përbërës të marinës përfitimi do të vonojë pasi ndërtimi i saj pritet të shtrihet në faza më të vona duke u kufizuar nga transferimi gradual i Portit të Durrësit në portin e ri në Porto Romano.

Ndërkohë, kompania ka marrë 812 ha nga shteti, një pjesë të të cilave do ti përdore për të ndërtuar apartamenteve, që do të fillojnë të shiten së shpejti. Por, aq në projektligjin “PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES KUADËR, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE EAGLE HILLS REAL ESTATE DEVELOPMENT, ALBANIAN SEAPORTS DEVELOPMENT COMPANY, SH.A., DHE NSHMI DEVELOPMENT L.L.C, PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT STRATEGJIK “MARINA & JAHTET E DURRËSIT” dhe as në relacionin përkatës që e shoqëron nuk specifikohet sesa do të përfitojë qeveria shqiptare si pronare e tokës që është.

Përgjithësisht, në rastin kur privati jep një truall për ndërtim, ai merr deri në 40% të ndërtimit. Ndërkohë nuk ka asnjë informacion se sa do të përfitojë qeveria shqiptare dhe banorët e Durrësit nga falja e kësaj sipërfaqeje të madhe toke. Burime konfidenciale pohojnë se çmimet e shitjes, në komplekset që do të jenë luksoze do të fillojnë nga 2 mijë euro/m2.

Nuk ka përfitim as për autoritetet lokale, që janë privuar nga arkëtimi i taksës së ndërtimit në infrastrukturë dhe strehimit social.

Për momentin, të vetmit që duken të fituar janë investitorët e Eagle Hills Real Estate Development, dhe Albanian Seaports Development Company. Për përfitimet e tjera direkte në turizëm dhe në zhvillimin e qytetit bregdetar do të duhet të presim se si do të jetë ecuria e zbatimit të projektit.

The other question mark is related to the cost and financiers of the new port in the coastal city, which will be gradually moved to Porto Romano (apart from the passenger terminal. It has not been made public how much the investment for the new port in Porto Romano is, who will be financiers, which will depend on the detailed engineering project and the formula that will be chosen for the operation.Preliminary estimates are that the new Port will cost at least 500 million dollars.

Video