Who is the businessman who pressured analyst Arjan Curri live on the show?!

2023-09-11 23:07:59Fokus SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
Analyst Arjan Curri

Analyst Arjan Curri, invited this Monday to "Top Story", commented on one of the most important issues that SPAK currently has in hand, such as the investigation of former Deputy Prime Minister Arben Ahmetaj.

At the end of the show, he discovered that a businessman had written to him asking him to account for why he mentioned his name, putting a form of pressure on him.

But who is the businessman who was disturbed by Curri's statements. All possibilities lead to Sokol Meqemeja.

Curri said in Grida Duma's "Top Story" that to his knowledge Arben Ahmetaj is not in England, but in another country and that one of the businessmen who is accused of having given Ahmetaj 140 thousand euros through the fictitious sale of an apartment with garage, is Sokol Meqemeja. This businessman is not unknown to the public, due to his achievements, while Curri pointed out that he has also benefited from tenders from Sali Berisha's government.

"Ahmetaj is not in England, these businessmen have all fled from sight and feet. I have a question, Ahmetaj was in the service of these, or these businessmen were in the service of Ahmetaj. These businessmen are well-known, Sokol Meqemeja, for example, received tenders from the government of Berisha", said Curri.

Arjan Curri further added that Meqemeja, although its name is in SPAK, has received from the government two gas fields in Albania.

"Is it a popular trial that Sokol Meqemeja together with his wife benefits from concessions for gas, chickens? It is not a popular trial that these are facts. These have come out of SPAK, the moment they are mentioned in SPAK we have a duty as media to we investigate for them" , declared Curri.

While journalist Anila Hoxha said that SPAK has hesitated to reveal the connections of these businessmen with Ahmetaj.

What is said in the SPAK file about Ahmatej about the businessman Sokol Meqemeja:

In the 320-page SPAK file for Arben Ahmetaj, among the names of various politicians and businessmen, the Special Prosecutor's Office separately identifies an episode with the protagonist of the businessman Sokol Meqemeja, the owner of the company "Frigo Food", one of the largest meat businesses in the country. .

Sokol Meqemeja is accused by SPAK of giving 140 thousand euros to Arben Ahmetaj, through fictitious apartment sales schemes. The Special Prosecutor's Office notes that this amount went to the former deputy. the Prime Minister as a reward for the Fieri incinerator, which he had received through the Building Construction & Green Energy company, where he was one of its creators.

How did Meqemeja pass 140 thousand euros to Arben Ahmetaj? The scheme is identical as in the cases shown before, through third parties.

"Sokol Meqemeja, of the company "Frigo Food Shpk" dated 05.05.2018, the granting of a loan to the citizen Sonila Goxha in the amount of 140,000 Euros. The citizen Sonila Goxhaj turns out to have two children from the relationship she has with the citizen Sokol Meqemeja", it is stated in the SPAK file.

So, Sonila Goxhaj has allegedly received a loan of 140 thousand euros from 'Frigo Food' the company of Sokol Meqemeja and has signed a contract with the ex-wife of Arben Ahmetaj Albina Mançka to buy the apartment with an area of ??178 m2 and a garage of 21 m2. The apartment which was previously sold to another person named Besmir Prifti.

Sonila Goxhaj said in her testimony that she bought the apartment for her sister, but according to SPAK, her sister had never seen the apartment and never used it.

“Por këtë hua ia ka borxh kësaj kompanisë shpk, e cila është në pronësinë e babait të fëmijëve te saj, i cili quhet Sokol Meqemeja. Pra huaja është miratuar nga babai i fëmijëve të saj, shtetasi Sokol Meqemeja....Aktualisht apartamenti është i ndërtuar në fazën përfundimtare por është në gjendje të rënduar për shkak se nuk është mirëmbajtur pasi Sonila nuk e disponon plotësisht”, thuhet në dosje.

E çuditshme sipas Prokurorisë së Posaçme është se Goxhaj nuk ka paguar prej 5 vitesh asnjë këst për ta kthyer huan prej 140 mijë eurosh por pasi është pyetur nga SPAK ka shkuar dhe ka paguar 4 milion lekë (të reja).

“Pasi shtetësja Sonila Goxhaj është thirrur për t'u pyetur në prokurori, konstatohet se në ditarin e bankës të shoqërisë "Frigo Food", për vitin 2023, pasqyrohet një pagesë e bërë nga shtetasja Sonila Goxha për llogari të FrigoFood, periudha 01.04.2023-09.05.2023, ku rezulton nje transaksion bankar në vlerën 4,000,000 lekë, datë 08.05.2023, si kthim i huas.

The total sum of 270,000 euros paid by citizen Besmir Prifti and Sonila Goxhaj, there is a suspicion that it is an illegal benefit received by citizen Arben Ahmetaj, in the form of a bribe, in the context of exercising his function as a high official, Minister of MZHETS and Minister of Finance during the granting of the above concession procedures. This money derives precisely from the company Integrated Technology Services sh.pk and from the citizen Sokol Meqemeja, part of the company Building Construction & Green Energy sh.pk" - it is stated in the SPAK file.

Summarizing the whole scheme of fictitious sales of SPAK apartments, it comes to the conclusion that more than 440 thousand euros went into the hands of Arben Ahmetaj through this scheme alone.

Video