Mbrojtja e burimeve ujore, Komisioni i Ekonomisë miratoi projektligjin e ri. Çfarë parashikon?

12 Shkurt 2024, 14:22Biznes SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX

Komisioni i Ekonomisë miratoi këtë të hënë projektligjin për burimet ujore, i cili është propozuar nga Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore.

Objektivi kryesor i këtij projektligji është të sigurojë cilësinë dhe përdorimin e mirë të burimeve ujore.

Zëvendësministrja e Turizmit dhe Mjedisit, Almira Xhembulla, theksoi se qëllimi i këtij projektligji është mbrojtja dhe ruajtja e burimeve ujore, duke promovuar një përdorim racional për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit.

Projekti është iniciuar nga Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore dhe gëzon mbështetje nga Bashkimi Evropian dhe Agjencia Austriake për Zhvillim.

Gerta Lubonja, Drejtoresha e Përgjithshme e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, shpjegoi disa nga pikat kryesore të projektligjit. “Në fushën e menaxhimit të ujërave, ky është një hap i rëndësishëm në drejtim të përshtatjes së legjislacionit vendas me standardet e Bashkimit Evropian, si pjesë e procesit të integrimit”- u shpreh Lubonja

Objektivat kryesore të projektligjit përfshijnë përmirësimin e cilësisë dhe sigurisë së ujit, mbrojtjen dhe restaurimin e ekosistemeve ujore, përmirësimin e bashkëpunimit ndërkufitar dhe monitorimin dhe raportimin e cilësisë së ujit.

Në një raport të Këshillit të Lartë të Shërbimeve, në vitin 2022, u konstatua se burimet ujore në vend ende nuk janë monitoruar në mënyrë adekuate. Raporti thekson se, me gjithë rritjen e të ardhurave nga lejet për shfrytëzimin e burimeve ujore, ende ka një numër të lartë të përdoruesve të jashligjshëm.

 

Video