Hidrogjeni “bazë” për ndryshimet klimatike, zëvendëson burimet fosile, sikurse është nafta apo qymyri

10 Shkurt 2024, 13:39Biznes SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX

Përdorimi i hidrogjenit si burim i pastër energjie për makinat, shtëpitë apo centralet elektrike është një nga alternativat që vendet e Bashkimit Evropian po promovojnë në drejtim të energjisë së pastër dhe industrisë së qendrueshme, duke zëvendësuar burimet fosile, sikurse është nafta apo qymyri.

Në këtë kuadër Marrëveshja e Gjelbër Europiane, që ka si objektiv kryesor që Evropa të bëhet kontinenti i parë neutral ndaj klimës deri në vitin 2050, paraqet një udhërrëfyes për t’i bërë ekonomitë të qëndrueshme, duke i kthyer sfidat klimatike dhe mjedisore në mundësi në të gjitha fushat e politikave.

Po ashtu, Strategjia e Energjisë së Rinovueshme promovon inovacionin e hidrogjenit të pastër dhe instalimin e elektrolizuesve të hidrogjenit. Strategjia përfshin një synim për të instaluar të paktën 6 GW elektrolizues të gjelbër të hidrogjenit brenda BE-së, duke prodhuar deri në 1 milion ton hidrogjen deri në vitin 2024.

Sa i takon Shqipërisë, aktualisht vendi ynë e bazon prodhimin e energjisë në burime tërësisht të rinovueshme sikurse është uji dhe dielli, ndërsa nuk ka shpalosur plane për përdorimin e këtij burimi si gjenerues energjie. Gjithsesi përdorimi i hidrogjenit po shikohet si mundësi në industrinë e gazit.

Draftplani 10- vjeçar i investimeve të kompanisë shtetërore të gazit, ALBGAZ merr në konsideratë që tubacionet e reja të gazit do të ndërtohen të tilla për të pranuar hidrogjen dhe për të ndryshuar minimalisht ose për të punuar në minimum në rast të një përmbajtje më të lartë hidrogjeni. Ndërkaq, përdorimi i hidrogjenit shikohet me prioritet edhe në drejtim të zhvillimit të një industrie të qëndrueshme.

Aktualisht, industria përbën 20 për qind të emetimeve të gazeve serrë të BE-së. Prandaj, Marrëveshja e Gjelbër e BE-së përfshin veprime për të forcuar përpjekjet e dekarbonizimit, duke filluar nga qëndrueshmëria e produktit deri te furnizimi i lëndëve të para.

Video