SP-PD support the proposal to abolish the law of war between Greece and Albania!

2024-07-09 13:10:50Politikë SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
Edi Rama

The Socialist Party and the Democratic Party strongly disagreed during the meeting of the Conference of Presidents on the adoption of the PDIU resolution on the lifting of the law of war with Greece.

The resolution proposed by PDIU will be passed by the Assembly in the next parliamentary session (July 11).

The parliamentary group of the PDIU submitted to the Assembly the request for the abolition of the law of war with Greece on July 4.

The President of PDIU, Shpëtim Idrizi, has considered it absurd, stating that the governments of both countries should start the initiative for the abrogation of this law.

"This law has important implications in limiting the fundamental rights of Albanian citizens and is an act that keeps alive the irredentism of certain Greek extremist circles", he said.

Shpëtim Idrizi: " The statement is also evidence of our peaceful but determined policy, to find a solution after 84 years, regarding a legal absurdity based on a historical absurdity. The dialogue between our two countries must be concrete, with demands of real value and inexhaustible over time.

However, it is regrettably noted that unlike the spirit and letter of the Treaty of Friendship, Cooperation, Good Neighborhood and Security, in open violation of many of its articles;

Despite the political will repeatedly expressed publicly by senior representatives of Greece, negotiated solutions to repeal it and address its legal consequences, Law of War no. 2636/40 still remains in force and continues to produce some of the negative effects that arise when states are at war.

The law in question is obviously an absurdity!!

In 1999, the Greek Ministry of Foreign Affairs stated in an official letter to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Albania that Law 2636/40 is in force.
The foreign minister of Greece, Kotzias, said that the Law of War "is a historical stupidity, which must end. There should not even be a formal doubt that the two countries may be in a state of war. This is the main issue that must be resolved positively".

Likewise, the foreign minister, Dendias, during his visit to Tirana, stated that: "As for the law of war... This thing is an anachronism, I am sure that we will solve this together. And it is a great joy for me that I have the opportunity to say this here, from Tirana, by order of Prime Minister Mitsotakis".

He declared that the procedures for the abrogation of the law, which dates back to 1940, will begin.

Ky ligj ushtron implikime të rëndësishme në kufizimin e të drejtave themelore të shtetasve shqiptarë dhe është një akt që mban gjallë irredentizmin e qarqeve të caktuara ekstremiste greke.

Më 28 tetor 1940, Mbretëria e Greqisë shpalli Ligjin e luftës me dekretin 2636, të pasuara nga një sërë ligjesh të tjera pjesë e sistemit juridik grek.

Kërkesat e paraqitura në këtë deklaratë kanë bazament juridik, jo territorial dhe jo historik”.

Deklarata e plotë e paraqitur në Kuvendin e Shqipërisë:

Kuvendi i Shqipërisë, duke vlerësuar rëndësinë e madhe dhe nivelin shumë të mirë të marrëdhënieve dypalëshe strategjike me Greqinë, si dhe vullnetin e dyanshëm për t’i përmirësuar e thelluar ato në të mirë të dy vendeve dhe popujve tanë, si dhe kontributin për forcimin e paqes, sigurisë dhe bashkëpunimit në rajonin tonë.
Duke mbajtur parasysh se dy vendet tona janë anëtare të Traktatit të Atlantikut të Veriut dhe në këtë kuadër bashkëpunojnë pa rezerva për garantimin e sigurisë dhe mbrojtjes tonë të përbashkët.

Duke mbajtur shënim kontributet e përbashkëta të vendeve tona në organizatat e bashkëpunimit për paqen, sigurinë dhe të drejtat e njeriut, në rradhë të parë OSBE dhe KiE.

Duke vlerësuar kontributin e Greqisë për ecjen përpara të proceseve integruese në Bashkimin Evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor, dhe bashkëpunimin në organizatat rajonale përkatëse.

Duke mbajtur parasysh se midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Greqisë është nënshkruar “Traktati i Miqësisë, Bashkëpunimit, Fqinjësisë së Mirë dhe Sigurisë.”

Duke mbajtur shënim se marrëdhëniet mes vendeve tona kanë ecuri pozitive dhe se të dy vendet, në frymën e mirëkuptimit dhe në të mirë të dy popujve tanë, kanë bashkëpunuar për të zgjidhur çështjet e hapura mes vendeve tona.

Vëren se, ndryshe nga fryma e “ Traktatit të Miqësisë, Bashkëpunimit, Fqinjësisë së Mirë dhe Sigurisë ”, si dhe nga vullneti politik i dyanshëm i shprehur në mënyrë të përsëritur, Ligji i Luftës Nr. 2636/40, mbetet ende në fuqi dhe vijon të prodhojë disa nga efektet negative që lindin kur shtetet janë në gjendje lufte;

Me synimin dhe dëshirën për të zgjidhur edhe këtë çështje të trashëguar nga një e kaluar që nuk mund të kthehet,

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

– I bindur në vullnetin e mirë të Parlamentit të Republikës së Greqisë për t’i dhënë shtysë pozitive marrëdhënieve dypalëshe me Shqipërinë, duke bërë përpjekje konstruktive për të zgjidhur çdo çështje të hapur,

– Fton Parlamentin e Republikës së Greqisë të mbështesin përpjekjet e qeverisë së tyre për jetësimin e vullnetit politik të shprehur më shumë se një herë nga Ministrat e Jashtëm të Republikës së Greqisë për abrogimin e Ligjit të Luftës Nr. 2636/40 me Shqipërinë, dhe në këtë frymë pozitive të marrin në konsideratë e të miratojnë çdo instrument ligjor që do ti shërbente korrigjimit të kësaj situate që nuk përputhet me realitetet e marrëdhënieve dypalëshe Shqipëri-Greqi.

- In accordance with the inter-parliamentary commitment provided for in the Treaty of friendship, mutual cooperation, security between the two countries, we call for the creation of a working group between the two Parliaments to officially contribute in this direction, or in addressing any similar problem in relations between our two countries according to the well-known principles of international cooperation.

Also,

ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA

- Asks the Council of Ministers of the Republic of Albania to make every effort with the government of Greece for the abrogation of Law No. 2636/40, and the legal consequences arising from this law.

- Requests the Ministry for Europe and Foreign Affairs to, following the confirmed contributions of our foreign policy for good neighborliness, peace and security, regularly inform the Parliament of Albania and our Euro-Atlantic partners NATO and EU about the systematic efforts of the government of the Republic of Albania, in cooperation with the government of the Republic of Greece, to solve this issue carried over from the past".

Video