Kriza nga euro, industria ul shitjet dhe të punësuarit në tremujorin e parë

2 Korrik 2024, 09:10Biznes SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX

Sektori i industrisë ka pasur një ecuri negative në tre muajt e parë të këtij viti, ndërkohë që kompanitë janë detyruar të rrisin pagat, sipas statistikave afatshkurtra të INSTAT, që janë treguesi më i hershëm i Prodhimit të Brendshëm Bruto.

Në kontrast ndërtimi ka vijuar me rritjen e fortë.

Industria në rënie

Indekset e treguesve në aktivitetin Industri, në tremujorin e parë 2024, paraqiten si më poshtë:

* Indeksi i shitjeve neto në volum shënoi rënie 3,6 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë;

* Indeksi i prodhimit në volum shënoi rënie 3,5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë;

* Indeksi i numrit të të punësuarve shënoi rënie 3,8 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë;

* Indeksi i fondit të pagave shënoi rritje 7,0 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Edhe Energjia elektrike me rënie

Indekset e treguesve në aktivitetin Energji elektrike, Gaz, Avull, në tremujorin e parë 2024, paraqiten si më poshtë:

* Indeksi i shitjeve neto në volum shënoi rënie 13,7 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë;

* Indeksi i prodhimit në volum shënoi rënie 7,9 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë;

* Indeksi i numrit të të punësuarve shënoi rritje 2,6 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë;

* Indeksi i fondit të pagave shënoi rritje 8,9 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë

Furnizimi me ujë, Trajtimi dhe menaxhimi i mbetjeve:

Indekset e treguesve në aktivitetin Furnizimi me ujë dhe Trajtimi e menaxhimi i mbetjeve, në tremujorin e parë 2024, paraqiten si më poshtë:

* Indeksi i shitjeve neto në volum shënoi rënie 0,4 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë;

* Indeksi i prodhimit në volum shënoi rënie 0,1 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë;

* Indeksi i numrit të të punësuarve shënoi rritje 4,0 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë;

* Indeksi i fondit të pagave shënoi rritje 15,7 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Ndërtimi me zgjerim dy shifror

Indekset e treguesve në aktivitetin Ndërtim, në tremujorin e parë 2024, paraqiten si më poshtë:

* Indeksi i shitjeve neto në volum shënoi rritje 13,6 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë;

* Indeksi i prodhimit në volum shënoi rritje 9,0 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë;

* Indeksi i numrit të të punësuarve shënoi rritje 2,2 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë;

* Indeksi i fondit të pagave shënoi rritje 20,6 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Kriza nga euro, industria ul shitjet dhe të punësuarit në

Kriza nga euro, industria ul shitjet dhe të punësuarit në

Kriza nga euro, industria ul shitjet dhe të punësuarit në

Kriza nga euro, industria ul shitjet dhe të punësuarit në

Video