Saint Naum the Promised One

2023-12-02 16:39:46Pikëpamje SHKRUAR NGA MONIKA STAFA
Monika Stafa

The monastery of Saint Naum was released to the former Yugoslavia by free political will. In 1925. And this is one of the most complicated parts of defining the borders of Albania. A process that tore apart the Albanian territories and that dates back to the Congress of Berlin.

But why did Saint Naum give you so easily to the chauvinist neighbors?

What made Zog leave this beautiful territory with such a historical artifact in the hands of the South Slavs? 

We know that Saint Naum and the forest of Velipoja in Vermosh are the only voluntary concessions from the interstate border project that the International Boundary Commission had determined.

For almost half a century we have also learned that the donation of Saint Naum and Vermosh is a high act of treason by the former king Zog. It happened when he returned from political emigration to Belgrade. In December 1924.

How do students learn this part of history in schools today? 

Is there an in-depth study of the role played by institutions such as the Parliamentary Assembly, the Council of State, diplomacy and international organizations in this matter?

One thing is clear when it comes to historical sources. And it is very good that they are so carefully preserved even though they are not opened tightly with desire. The issue of Saint Naum has been seen mainly as part of A. Zog's political compromises with the former Yugoslavia. Later with Italy and Britain; as an illustration of the policy of vassalage and national concessions of the royal period. Never as a specific issue on its own.

It is almost understandable that when you read about this beautiful monastery and the multitude of documents related to its release, you understand the cunning and diplomatic games of A. Zog in the relations with the neighbors, especially with the former Yugoslavia and Italy but also with the Great Powers .

The truth is that Albania's cross-border issues also have an international dimension. The decisions of the Great Powers about the way Albania's independence was recognized did not at all guarantee a dignified sovereignty for the Albanian nation, now shrunk and projected on a new map.

Since the day that I have dealt with the issue of Saint Naum in my scientific thesis, I have tried to make it independent from other problems of Albanian historiography of this period, even wanting to make it an object on its own and that fully deserves the attention of knowledge. Not as part of the problems of the history of defining the borders of Albania. And not even as a sub-issue of the diplomatic and geopolitical relations of the Albanian kingdom with its neighbors.

We must know that cross-border issues of a geopolitical nature can never be understood without the perspective of the other.

“Shën Naumi i Premtuar” nuk bën përjashtim. Fati i tij i trishtuar është ndjekur me shumë vëmendje prej interesave politikë të fqinjve të afërt. Italisë dhe Greqisë.

Shpesh, për të kuptuar thelbin e një ngjarjeje, reflektimi në ndërgjegjen historike të tjetrit është kusht i domosdoshëm njohjeje. Marrëveshja A. Zogu - N. Pashiq, është një tekst mbi të cilin ka pasur shumë diskutime. Studiuesit shqiptarë e kanë përmendur ekzistencën e kësaj marrëveshjeje, por vetëm në kuadër të studimit të marrëdhënieve shqiptaro-jugosllave. Në arkivat italiane marrëveshja është në dy kopje, të dyja identike me njëra-tjetrën, megjithëse njëra me burim Beogradin dhe tjetra me burim Tiranën. E të dyja të përcjella në rrugë diplomatike.

Thuhet se teksti i origjinalit ruhet por nuk ka të dhëna nëse origjinali është në serbisht, shqip apo në të dyja gjuhët (apo në ndonjë gjuhë të tretë, p.sh. frëngjisht, që në atë kohë ishte gjuhë zyrtare e diplomacisë). Shkolla serbe e historiografisë e ka përgënjeshtruar ekzistencën e një marrëveshjeje me shkrim dhe pretendon se ekziston vetëm një “gentleman agreement”.

Në të gjitha rastet duhet pranuar se ekziston një meta-tekst i marrëveshjes. Një variant i interpretuar i saj që përmban edhe ndikimin e vështrimit italian, si palë e cënuar prej saj për shkak të privilegjeve që i ishin njohur Romës ndërkombëtarisht si kujdestare e sigurisë së jashtme të Shqipërisë, duke përfshirë edhe mbrojtjen e kufijve të caktuar në vitin 1913.

Çështja e kërkimit të origjinalit të kësaj marrëveshjeje në arkivat e Beogradit mbetet një çështje e hapur. Fakti që përmbajtja e saj është cituar në studimet e historianëve serbë lë të kuptohet se origjinali duhet të ruhet.

Gjithnjë, sidomos nga protagonistët e veprimit (M. Frashëri, p.sh.), shitja e Shën Naumit është përligjur me ‘ndjenjat e forta fetare të sllavëve’.

Sa e vërtetë është kjo tezë? Ka një mori faktesh që provojnë praninë e krishtërimit të hershëm dhe ruajtjen e dëshmive historike-gjuhësore dhe kulturore nga kjo periudhë në faltoret më të hershme të krishtërimit që rrethojnë brigjet e liqenit të Ohrit. Pamja prej palimpsesti e ndikimeve kishtare të kryqëzuara në shkollën kishtare të Ohrit në këtë manastir dhe jo vetëm këtu por dhe ato që ne sot gëzojmë në gjithë arealin shqiptar është prova më e pakundërshtueshme se argumenti i Zogut se këtu ka një shumicë me popullsi slave jo vetëm nuk ekziston por është një tradhëti tepër dinake e tij dhe e njerzve të tij.

Shën Naumi u premtua dhe si “I Premtuar” duhej “Të Martohej”.

Dhe ndodhi. Në vitin 1925.

Nuk ekziston një histori e caktimit të kufijve të Shqipërisë në përgjithësi dhe një vështrim kontekstual-historik i çështjes së Shën Naumit në kuadër të saj. Gjendja e studimeve paraqitet mjaft fragmentare, jokoherente, me teza e burime të dyshimta dhe kundërthënëse.

The character and importance of the issue of Saint Naum allow several perspectives: as a national, border, cross-border, interstate, political, geopolitical, regional, international, open and covert issue.

In essence, through this review, it is intended to emphasize a precedent that proves that Albania's interests are not infrequently harmed not by international decisions and agreements but by concessionary policies, by putting the interests of power and governance over those of the state and of citizenship.

Under these conditions, do we have the right to request the re-acknowledgment of the issue when the sources and studies are in free communication?

Based on some political and geopolitical effects that the issue of Saint Naum can produce, its fate is irreversible. Although realized under the conditions of an underestimation of national interests and against the will of the Great Powers expressed in 1913 and reconfirmed by the decision of the International Court of The Hague in 1924, the graceful Monastery of Saint Naum remains an open matter for recognition and for identification of historical responsibilities.

Video