Përmbajtjet e paligjshme në internet, AKEP: Mbyllim faqet web, por jo aplikacionet në celular

2 Gusht 2023, 11:58Biznes SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX

Teksa është më e thjeshtë nga ana teknike bllokimi i faqeve të internetit kur kërkohet nga institucione të ndryshme në vend për shkak të përmbajtjes së paligjshme, duket se nuk vlen e njëjta logjikë për aplikacionet.

AKEP gjatë një parashtrimi të situatës vlerëson se për të bërë bllokimin e aplikacionit mënyra sesi funksionojnë këto të fundit, do të sillte bllokimin e të gjithë gamës që ofrohet nga një platformë.

“Një problem specifik që duhet gjithashtu të adresohet është edhe ai i bllokimit të aksesit drejt disa aplikacioneve. Aplikacionet Web dhe faqet Web aksesohen nëpërmjet një domain-i të zakonshëm i cili lidhet me përdorimin e një shfletuesi ose bazë kërkimore (browser). Ndryshe paraqitet situata për aplikacionet mobile, të cilët strehohen në platforma tregtare (pika virtuale shitjeje – Store, si për shembull App Store, Play Store), në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe pa ndihmën e një shfletuesi apo të një domain-i.

Nga pikëpamja teknike, aplikacionet (app-s) janë programe që mundësojnë lidhjen e përdoruesit fundor nëpërmjet internetit, falë një pajisjeje server në distancë.

Përmes pajisjes server aplikacioni pajiset me një URL (Uniform Resource Locator – Gjetës Uniform i Burimeve) specifike që ndryshon teknikisht nga URL e një faqeje të zakonshme. Kjo URL krijohet jo duke përdorur një domain të zakonshëm, por duke përdorur domain e pikës virtuale te shitjes (Store) ku strehohet aplikacioni, si për shembull në rastin e Play Store, ku domain shfaqet play.google.com/store/apps/.

Në këto kushte, mbyllja e aksesit për ketë URL aplikacioni në territorin e Republikës së Shqipërisë nga sipërmarrësit e komunikimeve elektronike (operatorët Internet Service Provider) do të kishte për pasoje të pashmangshme bllokimin e aksesit në të gjithë domain-in e pikës virtuale të shitjes (Store), konkretisht të play.google. com dhe të të gjithë aplikacioneve të strehuara në të” thuhet në raportin e AKEP.

AKEP vërën se një bllokim i tillë tërësor bie ndesh me parimet e proporcionalitetit të masës që kuadri ligjor e ka të sanksionuar përmes nocionit të kufizimeve. Masa të tilla bllokimi mund të merren vetëm nga gjykatat.

Sipas raportit problematika e kësaj situate, e cila nuk është ende ndërkombëtarisht dhe harmonikisht e rregulluar nga pikëpamja normative, mund të menaxhohet duke përdorur mekanizmat vetërregullues të pikave virtuale të shitjeve (App Store) në të cilat strehohet aplikacioni, sikundër ndodh edhe për platformat e mëdha të rrjeteve sociale të cilat paraqesin vështirësi të njëjta.

Në këto kushte citohet se çdo autoritet që ka kompetencë në përcaktimin e një përmbajtjeje të paligjshme ose të dëmshme mund t’i drejtohet, përmes një vendimi të arsyetuar, kontaktit ligjor të App Store, për t’i kërkuar mbylljen ose mostregtimin e një aplikacioni të caktuar nga përdoruesit që ndodhen në territorin e Republikës së Shqipërisë. 

Video