Who raised the flag?

2022-11-27 09:42:26Pikëpamje SHKRUAR NGA MONIKA STAFA
Monika Stafa

These days, while local and foreign researchers gather to celebrate Albania's independence, the question of how much we know our history and how necessary it is for it to be rewritten comes to mind more and more seriously.

For more than half a century, Albanian studies have been dominated by the opinion that Albania was declared a kingdom because of A. Zogu's unbridled ambition for power. But all this historical fraud is ultimately overthrown by a syncretic view of the history of the country's political system, a history which is still actually missing.

A history based on facts proves that the Great Powers, exactly in 1913, when they accepted the declaration of independence of Albania, decided to recognize the newest state of the Balkans as a monarchical state.

One of the reasons why I. Qemali resigned and went into political exile was precisely because his comrades-in-arms accused him of declaring Albania independent in order to crown himself king. Only one year later, the Great Powers delegated a prince to Albania and declared Albania a hereditary principality, a wrinkled monarchy.

A history based on facts proves that the Great Powers, exactly in 1913, when they accepted the declaration of independence of Albania, decided to recognize the newest state of the Balkans as a monarchical state.

Is the great-grandson of I. Qemal right when he asserts this during conversations between friends?

Maybe.

One of the reasons why I. Qemali resigned and went into political exile was precisely because his comrades-in-arms accused him of declaring Albania independent in order to crown himself king. Only one year later, the Great Powers delegated a prince to Albania and declared Albania a hereditary principality, a wrinkled monarchy.

During the entire period until the formal proclamation of the monarchy (1928), Albania had as its highest institution sometimes a "council of state", sometimes a "head of state", which in fact performed the functions of a polycratic sovereign without a crown. The polycratic presidency, surprisingly, returned in 1945, when the functions of the head of state were transferred to the Presidium of the People's Assembly, with 16 members.
It was the same Great Powers that welcomed the formal change of regime form from republic to monarchy with spectacular indifference.

The only one who opposed King Zog in his initiative was the founder of republican Turkey M. Ataturk. In fact, A. Zogu announced loudly and via constitutio exactly what the Great Powers had decided in 1913.

Gjatë një studimi historik vite të shkuara arrita në pohimin e disa fakteve historikë që provojnë jo vetëm se monarkia fillimisht ishte vullnet i jashtëm dhe vetëm më 1928 u bë dhe formalisht vullnet kushtetues i brendshëm, por, mbi të gjitha, zbulova arsyet historike thelbësore për paqendrueshmërinë e sistemeve politike deri më sot ne Shqiperi.

Qeveria kombëtare e I. Qemalit, të paktën deklarativisht, u njoh nga disa prej Fuqive të Mëdha.

Po Shqipëria vetë ç’ishte në vështrimin e këtyre fuqive? Republikë? Monarki?

Kur i rreshtova me rend... u habita. Ishin në një kohë të shkurtër aq shumë dendur vendosur sistemet politike nw Shqipwri, të ndryshueshme po aq gjithashtu. Aty kuptova pse ne nuk kemi një traditë solide shtetformuese.

E vetmja kohë e qëndrueshme politike jetëgjatë në qeverisja, ishte koha e totalitarizmit shqiptar.

Të ishte aq i zoti Enver Hoxha?
Ma thoni ju.

Por t'i lëmë mendimet këto ditë. Shqiptarët festojnë. Është një përvjetor i bukur.

110 vjetori i Pavarësisë së Shqipërisë.

Ndaj unë për kënaqësinë e një mencurie të urtë që kam dashur gjithmonë t’ia shoh burrit shqiptar, si ajo që e pati i vetmi shqiptar i mirë në politike, Ismail Qemali, zgjodha të mos e pyesë më veten pas leximesh të panumërt dokumentesh arkivalë, se Kush e Ngriti Flamurin Shqiptar?

Ismail Qemal Vlora gjatë gjithë jetës u shqua si një lider i shkëlqyer. Një njeri i drejtë dhe i ndershëm, i cili besonte në atë që predikonte dhe në atë që bënte. Ai ishte i duruar, këmbëngulës dhe i qëndrueshëm.

Ai veproi në kohën e duhur dhe me stilin e tij të lidershipit arriti të themelonte një shtet.

It is our fate that we have exactly him, the founder of the Albanian state and the model par excellence where we can learn and be inspired, to overcome the challenges of the future.

©Copyright Vox News

This article is exclusive to Vox News, it is copyrighted according to Law No. 35/2016, "On copyright and related rights". The article can be republished by other media only by citing Vox News and placing the source link at the end, otherwise any violator will be held responsible according to Article 178 of Law No. 35/2016.

Video