Gratë në biznes? Dominojnë në tregti dhe shërbime

7 Qershor 2024, 13:09Biznes SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX

Në Shqipëri, gratë po luajnë një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në sferën e biznesit, duke zotëruar 31.2% të ndërmarrjeve të përgjithshme. Sektori i tregtisë dhe shërbimeve të tjera janë veçanërisht dominues për pjesëmarrjen e tyre, me përkatësisht 33.9% dhe 40.5% të grave në pozita vendimmarrëse. Megjithatë, sektori me përfaqësimin më të ulët të grave është sektori i ndërtimit.

“Scan Intel” ka analizuar të dhënat e regjistrit të biznesit për të kuptuar trendin e të të punësuarve në vendin tonë, sipas aktivitetit ekonomik dhe gjinisë. Shifrat tregojnë se 53% e të punësuarve gjithsej janë burra dhe 47% janë gra. Nëse i specifikojmë sipas aktivitetit ekonomik, vëmë re se gratë krahasimisht me burrat dominojnë në sektorin e industrisë dhe shërbime të tjera.

Ndërkohë, nëse analizojmë punësimin në sektorët e ndërtimit apo transportit dhe magazinimit është e dukshme që prevalon gjinia mashkullore me 82.9% dhe 78% të të punësuarve gjithsej. Nga ana tjetër, hendeku mes grave dhe burrave të punësuar në sektorin e informacionit dhe komunikacionit apo shërbimit të akomodimit dhe shërbimit ushqimor është i ngushtë.

Konkretisht, në sektorin e informacionit dhe komunikacionit janë të punësuar 56.3% burra dhe 43.7% gra ndërsa në shërbimet akomoduese gratë përbëjnë 43.8% të të punësuarve gjithsej dhe pjesa tjetër janë burra. Në të kundërt, hendeku zgjerohet në sektorin e transportit dhe ndërtimit ku përqindja e burrave të punësuar është përkatësisht 56% dhe 65.8% më e lartë krahasimisht me gratë e punësuara në sektorët respektivë.

Video