Në 4 muaj, 295 ankesa për tenderët në Komisionin e Prokurimit Publik

4 Qershor 2024, 11:31Biznes SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX

Në Komisionin e Prokurimit Publik për muajin prill janë adresuar 106 ankesa në total, duke bërë kështu dhe muajin me numrin më të lartë të ankesave për këtë vit. Por cfarë thonë shifrat në harkun kohor të 4 muajve?

Duke i përllogaritur, total nga muaji janar deri në prill, operatorët ekonomikë kanë deleguar 295 ankesa në Komisonin e Prokurimit Publik.

Por për çfarë janë ankuar më shumë?

Për muajin prill përsa i përket ankesave sipas fazës së procesit për të cilën është paraqitur ankimi rezultojnë 46 për Dokumentet Standarde të Tenderit dhe 60 për Vlerësim ofertash. Ndërsa për ankesa sipas llojit të kontratës 12 për punë publike, 72 për mall dhe 22 për shërbime.

Duke parë shtrirjen gjeografike të ankesave, si çdo muaj, edhe në prill ankesat janë fokusuar në qarkun e Tiranës duke regjistruar 58 të tilla. Fieri është qarku i dytë më numrin më të lartë të ankësave ku janë regjistruar 14 ndërsa ai i Durrësit, Shkodrës dhe Vlorës kanë nga 7 ankesa përkatësisht. Më pak qarku i Korçës me 6 ankesa si dhe Elbasani ka regjistruar vetëm 5 të tilla. Por me nga një ankesë secili qark ka regjistruar ai i Dibrës dhe Beratit.

Për t’u ndalur në të dhënat financiare për muajin prill, KPP ka arkëtuar rreth 5.8 milionë lekë si garanci për procedura prokurimi ndërsa tarifa financiare për t’u derdhur në Buxhetin e shtetit në përfundim të shqyrtimit të procedurave të prokurimit janë mbi 2.1 milionë lekë.

Video