BE, 289 mln euro për SME-të në Shqipëri me norma të ulëta interesi kreditimi. Sa biznese përfitojnë?

25 Prill 2024, 12:17Biznes SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX

Bashkimi Europian do të shpërndajë një paketë prej 750 milionë euro për mbështetjen e bizneseve të vogla dhe të mesme në Ballkanin Perëndimor, 289 milionë prej të cilave do të jenë për Shqipërinë. Fondi Euvropian i Investimeve, si pjesë e Grupit të Bankës Evropiane të Investimeve, ka nënshkruar marrëveshje garancie me 11 banka dhe ndërmjetësues financiarë në Ballkanin Perëndimor.

Marrëveshjet do t’u mundësojnë bankave dhe institucioneve financiare vendase të ndërtojnë një portofol kredish për sipërmarrjet e vogla dhe të mesme në një shumë totale mbi 750 milionë euro, së bashku me një vlerë shtesë që pritet të nënshkruhet në dy muajt në vijim. Financimi do të lehtësojë kreditë me koncesion për rreth 13 000 biznese të vogla, duke mbështetur hapjen e rreth 180.000 vende pune.

Këto burime financiare synojnë të rrisin aksesin në të ardhura midis bizneseve të vogla dhe të përmirësojnë qëndrueshmërinë e tyre ndaj sfidave të vazhdueshme ekonomike, duke krijuar njëkohësisht kushte për zgjerimin e biznesit, punësimin dhe inovacionin.

“Falë kësaj garancie, sipërmarrjet vendase do të përfitojnë nga kreditë me kushte të favorshme, si norma më të ulëta interesi, kërkesa të reduktuara për kolateral dhe maturime më të gjata, në momentet kur nevoja për kredi është e lartë”, u shpreh Komisioneri për Fqinjësinë dhe Zgjerimin, Olivér Várhelyi.

Sa i takon vendeve të tjera të rajonit, Kosova pritet të përfitojë rreth 37 milionë euro kredi me kushte të favorshme për 690 biznese të vogla, duke mbështetur rreth 9500 vende pune. Bosnje dhe Hercegovina 102 milionë euro, Serbia 250 milionë, Maqedonia e Veriut 60 milionë dhe Mali i Zi vetëm 12 milionë euro.

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme përbëjnë 99% të të gjitha sipërmarrjeve në Ballkanin Perëndimor dhe punësojnë ndërmjet 50% deri në 80% të popullsisë aktive. Megjithatë, pavarësisht potencialit të madh, SME-të vazhdojnë të përballen me shumë pengesa, duke kufizuar aftësinë e tyre për t’u bërë më konkurruese, veçanërisht në nivel ndërkombëtar.

Video