Tartar Bazaj zv kryetar i KLP: Balla duhej të vetëlargohej për BKH ka pasur shumë ankesa

28 Maj 2024, 17:32Pikëpamje SHKRUAR NGA BASIR ÇOLLAKU
Tartar Bazaj

Nga Basir Çollaku

Pas debati në Këshillin e Lartë të Prokurorisë për vendimin e KPA që largonte ish-kryetarin Alfred Balla, zv kryetari Bazaj shprehet për sa ndodhi dhe qëndrime për të tjera çështje në Këshill, në BKH e qeverinë e drejtësisë Z. Bazaj KLP ka marrë vendim për shkarkim të z Balla, nga kreu i Këshillit, pasi më herët kishte një vendim të KPA, një i zgjedhur nga Kuvendi mund të shkarkohet nga një instititucion tjetër?!

Bazaj: Keshilli i Lartë i Prokurorisë nuk ka shkarkuar z.Balla si anëtar i Keshillit,por thjesht ka njohur vendimin e KPA-së dhe ka vendosur deklarimin e mbarimit të mandatit.Kjo është e mbeshtetur në Aneksin G të Kushtetutës,Ligjin nr.96/2016, për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ligjin Nr.97/2016 Për organizimin dhe funksionimin e Prokuroriseë në Republikën e Shqipërisë,Ligjin 115/2016 për organet e qeverisjes në sistemin e drejtësisë si edhe rregullorja e brendshme e KLP-së ku ne nenin 14/2/c citon në mënyrë taksative se: mandati i anetarit të KLP-se mbaron kur shkarkohet në referim të aneksit të Kushtetutës brenda 7 ditëve kur Këshilli deklaron mbarimin e mandatit. Kjo nuk le vend për interpretim.

2. Duhej të vetëlargohej nga detyra?

Bazaj: Nëse do të isha unë do të isha larguar menjëherë dhe nuk do të vija në pozita të vështira kolegët. .Kjo më detyroi mua si Zv.Kryetar të mblidhja urgjent Këshillin në ditën e fundit. Në të kundërt, unë duhet të isha subjekt i SPAK-ut për shpërdorim detyre.Nuk mund të legjitimonim një anëtar të shkarkuar nga KPA-ja,ekuivalent Gjykatës Kushtetuese

3. Ka tre anëtarë me mandat të përfunduar nga dhjetori 2023, mes të cilëve jeni edhe ju, si dhe zonja Seiti, procedura e zëvëndësimit duhej të kishte nisur?

Bazaj: Kjo procedurë është në proces dhe Kuvendi ka misionin e vet në përmbushje të detyrës.Ne jemi ne pritje.

4. Ndonëse vendimet e KPA cilësohen thuajse kushtetuese, vendimi juaj, i KLP, të shkarkimit mund të ankimohet në Apelin Administrativ?

Bazaj: Çdokush është i lire të bejë ankim në çdo gjykatë të vendit të tij si në atë administrative, kushtetuese etj deri në Strazburg. Për mua vendimi KPA-së nuk le vend për interpretim. Vetëm ekzekutohet.

5. Nëse KPA ka legjitimitet për vendime largimi në KLP dhe KLGj atëherë mund të largojë dhe drejtuesen e KLGJ me mandat të mbaruar?

Bazaj Me KLGJ-në nuk mund të jap asnjë shpjegim sepse është institucion kushtetues më vete dhe unë nuk legjitimohem.

6. A duhej të ishte bërë vetting për Ima Ramës, Sokol Çomos Natasha Mulës, Florian Ballhyses,Firdes Shulit dhe Alma Haskos të ardhur nga gjyqësori?

Bazaj: Për antëtarët e KPA-së është Kuvendi ai që i ka zgjedhur dhe nuk kam unë tagër të interpretoj vendimmarrjen e tij. Ai është organi ligjvenës.

7. KLP si “qeveri” e prokurorëve a ka konstatuar nepotizëm në emërimet në BKH?

Bazaj: Në emerimet në BKH di që ka pasur shumë ankesa, por nuk kam qenë unë drejtues i KLP-së, por person tjetër. Nëse do të isha vetë, do ta vlerësoja rast pas rasti.

8. Ju keni deklaruar mes të tjerash në mbledhjen e KLP se jeni pronar dy studiove ligjore ka papajtueshmeri me kusbtetuesen sipas nenit 149?

Bazaj: Unë këtë deklaratë e kam bërë përpara Avokatit të Popullit kur kandidova për anëtar i KLP, para Kuvendit kur kandidova për Avokat të Popullit në kuptimin që kam aftësinë ti dal për zot çdo detyre për shkak të eksperiencës time profesionale në gjykatë në vitet 1995-2000 dhe avokat në vitet 2000-2018. Madje kam thënë që kam themeluar dhe drejtuar dy studio ligjore, njërën e para dhe e vetmja në jug të Shqiperisë dhe e dyta në Tiranë.Më Menjëherë sapo jam zgjedhur këtu si anëtar i KLP,kam pezulluar licencën dhe e kam lënë studiot me qira. Çdo gjë është e verifikueshme nga kushdo.

Video