“Mbyllja gjatë pandemisë dëmtoi produktivitetin”, raporti i OECD: Procesi është kthyer 40 vjet prapa

8 Shkurt 2024, 11:08Biznes SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX

Sipas Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD), ndikimi i bllokimeve në arsimin e fëmijëve gjatë pandemisë Covid-19 mund të ketë frenuar shanset për rritjen ekonomike globale deri në 40 vjet. Parashikimi i zymtë u parashtrua nga OECD në perspektivën e përkohshme ekonomike të shkurtit 2024: “Forcimi i themeleve për rritje”.

Ka pasur një rënie të paprecedentë në rezultatet e testeve të matematikës dhe leximit midis 15-vjeçarëve midis 2018 dhe 2022, vitet që përfshinin pandeminë, zbuloi raporti, duke cituar raportin global të OECD-së për Vlerësimin Ndërkombëtar të Studentëve PISA për vitin 2023.

Rënia e rezultateve mund të ketë potencialisht efekte negative të përhapura në produktivitetin global, përhapjen e njohurive dhe inovacionin për 30 deri në 40 vjet, vlerësoi OECD, si pasojë e rezultateve më të ulëta që ndikojnë në notat e shkollave të mesme dhe, përfundimisht, mundësitë e kolegjit dhe punësimit.

Këto rezultate mund t’i atribuohen kryesisht disa shkollave dhe kurseve mësimore që zbatuan të mësuarit në internet gjatë bllokimeve të pandemisë, thuhet në raport, pasi fëmijët nga situata më të pafavorizuara ekonomikisht nuk kanë përfituar nga mësimi në internet si nxënësit e tjerë, për shkak të mungesës së burimeve.

Disavantazhe të tilla varionin nga mungesa e aksesit në internet ose kompjuterëve, hapësirave të studimit, madje edhe mbështetja e mësuesve dhe kolegëve, ndër të tjera. Me bllokimet që zgjasin me vite në disa vende, një numër studentësh panë gjithashtu një ndikim në shëndetin e tyre mendor, duke u përkthyer edhe në jetën e tyre akademike.

Megjithatë, rezultatet e testimit kanë nxjerrë në pah disa të meta kryesore në disa sisteme arsimore që ekzistonin shumë kohë përpara pandemisë dhe tregojnë qartë nevojën për ndryshime. Këto përfshijnë një standard më të lartë për kualifikimet e mësuesve, si dhe një cilësi më të mirë të mësimdhënies. Duhet të ketë më shumë mbështetje për shkollat ??dhe fëmijët në disavantazh në formën e burimeve më të mira dhe më efektive, thuhet në raport.

Për më tepër, për studentët më të vjetër dhe të kthyer, si dhe ata ekzistues, nevojiten më shumë zgjedhje në mësimin gjatë gjithë jetës, kurse të bazuara në aftësi dhe trajnime profesionale, të cilat në mënyrë ideale duhet t’u përshtaten kërkesave aktuale të tregut. Sipas OECD, shumica e vendeve të G20 – ës duhet të presin inflacionin brenda objektivit deri në fund të vitit të ardhshëm. Për vitin 2024, inflacioni total i vendeve të G20 – ës pritet të jetë rreth 6.6%, me inflacion bazë mesatarisht rreth 2.5%.

Video